iraniandoc.ir

خـــانواده درمــاني و نظـريه فـــرويد در مورد خـــانواده درمـــاني

50,000

مقاله در 19 صفحه

از همان ابتدا با پيدايش مفاهيم جديد روانشناسي در قرن نوزدهم و ظهور پديده هاي بزرگ در تاريخ روانشناسي مانند زيگموند فرويد و هم زمان با شکوفايي عصر صنعت و دستاورد هاي بزرگ علوم تجربي و چهره جديد جوامع مدني که خود درد هاي بيشتري بر پيکره جوامع آن زمان افزود ، ما شاهد قوت گرفتن اين انديشه ريشه دار در روانشناسي بوديم که يافته ها درباره انسان هاي بيمار و داراي اختلال به کل جامعه انساني تعميم داده مي شد و البته مشکل عمده تر اين انديشه تأثيرگذار ، تک سبب بيني آن بود که ريشه همه مشکلات و اختلالات را در کودکي و ناهوشيار آدمي جستجو مي کرد و از اثر ساير عوامل غافل بود.جبرگرايي رواني فرويد و اين انديشه وي که مشکلات آدمي در جايي خارج از انسان قرار دارند و عوامل بيروني هستند که سرنوشت انسان را تعيين مي کنند هنوز هم طرفداران پرقدرتي در دنياي روانشناسي دارد.

تولد خانواده درماني
با ظهور درمان هاي گروهي به وسيله اسلوسن و مورنو و شکل گيري يک نظام گروهي نگر در رابطه با مشکلات انساني و قرار دادن انسان در محيط و بررسي وي در اين فضا راه را براي پيدايش خانواده درماني باز کرد. البته ناگفته نماند که صدمات وسيع و عميق جنگ هاي جهاني و عدم کارايي درمان هاي فردي و لزوم استفاده از درمان هاي گروهي اثر غير قابل انکاري در ظهور درمان هاي گروهي و پس از آن زوج درماني داشت.

 

Product Description

 1. مقـــدمه
 2. خانواده درماني

                   ۲-۱ تعريف خانواده

۲-۲ تعريف خانواده درماني

۳-۲ عملكرد خانواده درماني به طور كلي

۴-۲ اهداف خانواده درماني

۵-۲ خانواده درماني و مشاوره خانوادگي

۶-۲ پيشينه تاريخي

 1. آغار روانكاوي
 2. روانكاوي پس از تاسيس
 3. ميراث امروزين روانكاوي
 4. انواع نظريه هاي خانواده درماني

۱-۶ خانواده درماني مبتني بر روان تحليلي

۲-۶خانواده درماني تجربياتي

۳-۶ خانواده درماني‌هاي رفتاري و شناختي _ رفتاري

۴-۶ خانواده درماني ساختي

۵-۶خانواده‌هاي نيازمند خانواده درماني

 1. نظريه فرويد و ديگر روانكاوان
 2. نظريه روان پويايي
 3. نظرگاه فرويدي
 4. نتيجه گيري
 5. منابع و مأخذ

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

Be the first to review “خـــانواده درمــاني و نظـريه فـــرويد در مورد خـــانواده درمـــاني”