iraniandoc.ir

بررسی رابطه بین میزان کارایی مدیران و یادگیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران و مدیران مدارس راهنمایی دخترانه

150,000

پایان نامه 67 صفحه ای با فرمت doc

 

بدون تردید پایه های توسعه همه جانبه کشور متکی به نظام آموزش و پرورش می باشد، چرا که آموزش و پرورش زیر بنا و تعلیم دهنده کلیه نیروهای انسانی لازم جهت این امر مهم می باشد. در این میان نوجوانان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند. این گروه در حقیقت آینده سازان مملکت هستند و چون در یک دوره بحرانی و بسیار حساس به سر می برند وجود یک راهنما و حامی می تواند آن ها را در برزخ میان کودکی و بزرگسالی هدایت کرده و با سلامتی و آگاهی از این مرحله به مراحل بالاتر سوق دهد.

بدون شک کارایی مدیران مدارس در برقرار کردن روابط دوستانه غیر رسمی با دانش آموزان به عنوان یک نکته مثبت تلقی شده و می توان در بهبود یادگیری دانش آموزان مؤثر می باشد. همچنین عدالت مدیر در برخوردها و عدم تبعیض در روابط با دانش آموزان و استفاده از شیوه های مناسب تشویق و تنبیه باعث تکریم احترام شخصیت مدیر از جانب دانش آموزان و پذیرش وی به عنوان عنصری مهم در ارتقاء کیفیت سطح آموزش و پرورش آموزشگاه و طبعاً دانش آموزان می شود.

Product Description

عنوان:

تشکر و قدردانی

چکیده تحقیق

قصل اول:

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف متغیرها (تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها)

فصل دوم:

پیشینه تحقیق

چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی به عنوان قلمرو حرفه ای

وظایف مدیریت

مهارت های مدیر

کارایی و اثر بخشی

یادگیری و نظریه های آن

تحقیقات انجام شده

فصل سوم:

روش پژوهش

نوع پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

روش اجرای پژوهش

ابزار گردآوری اطلاعات

روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات

فصل چهارم:

یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل آماری داده ها

معرفی داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون فرضیه

فصل پنجم:

نتیجه گیری

پیشنهادها

(محدودیت های تحقیق)

منابع و مآخذ

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

Be the first to review “بررسی رابطه بین میزان کارایی مدیران و یادگیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران و مدیران مدارس راهنمایی دخترانه”