مقاله

Showing all 3 results

 • iraniandoc.ir

  بررسی رابطه بین میزان کارایی مدیران و یادگیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران و مدیران مدارس راهنمایی دخترانه

  150,000

  پایان نامه 67 صفحه ای با فرمت doc

   

  بدون تردید پایه های توسعه همه جانبه کشور متکی به نظام آموزش و پرورش می باشد، چرا که آموزش و پرورش زیر بنا و تعلیم دهنده کلیه نیروهای انسانی لازم جهت این امر مهم می باشد. در این میان نوجوانان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند. این گروه در حقیقت آینده سازان مملکت هستند و چون در یک دوره بحرانی و بسیار حساس به سر می برند وجود یک راهنما و حامی می تواند آن ها را در برزخ میان کودکی و بزرگسالی هدایت کرده و با سلامتی و آگاهی از این مرحله به مراحل بالاتر سوق دهد.

  بدون شک کارایی مدیران مدارس در برقرار کردن روابط دوستانه غیر رسمی با دانش آموزان به عنوان یک نکته مثبت تلقی شده و می توان در بهبود یادگیری دانش آموزان مؤثر می باشد. همچنین عدالت مدیر در برخوردها و عدم تبعیض در روابط با دانش آموزان و استفاده از شیوه های مناسب تشویق و تنبیه باعث تکریم احترام شخصیت مدیر از جانب دانش آموزان و پذیرش وی به عنوان عنصری مهم در ارتقاء کیفیت سطح آموزش و پرورش آموزشگاه و طبعاً دانش آموزان می شود.


 • iraniandoc.ir

  بررسی فقر و توسعه

  150,000

  پایان نامه 83 صفحه ای با فرمت doc

  واژه فقر به معنای ناداری، تهیدستی و تنگدستی است، ولی مفهوم عام آن به حالتی گفته می شود که نیازهای فطری و طبیعی انسان تامین نگردد . با توجه به نیازهای مزبور، فقر می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد، نظیر فقر معنوی، فقر عاطفی و روحی، فقر فرهنگی، فقر سیاسی، فقر رفاهی و خدماتی، فقر اقتصادی و . . . اما آنچه که به عنوان فقر و فقیر بخش عمده ای از ادبیات این مساله را به خود اختصاص داده است ناظر بر پدیده فقر اقتصادی و خدماتی است، که عمدتا توسط صاحب نظران توسعه، به ویژه اقتصاددانان، جغرافی دانان و جامعه شناسان به آن پرداخته شده است و موضوع این تحقیق نیز در همین قلمرو قرار دارد (حافظ نیا،ص 20، 1372).


 • iraniandoc.ir

  مونوگرافی روستای خانقاه

  50,000

  تاریخچه مونوگرافی در جهان

  تاریخچه مونوگرافی در ایران

  تعریف لغوی و اصطلاحی مونوگرافی

  تعریف اصطلاحی مونو گرافی

  کلیاتی در باره استان

  کلیاتی در باره استان

  کلیاتی در باره استان

  کلیاتی درباره شهرستان پاوه

  موقعیت شهرستان پاوه

  دین و فرهنگ شهرستان پاوه

  نام ومشخصات روستای خانقاه

  تاریخچه روستا

  وجه تسمیه

  ویژگی آب و هوایی و نظام بارش

  سکونت گاه فعلی روستا

  تاسیسات عمومی روستا

  اقتصاد و شیوه معیشت

  ویژگی های فرهنگی

  پوشش زنان و مردان

  ابعاد خانواده

  اعیاد مذهبی

  ساختار جمعیتی

  دموگرافی

  پیشنهادات

  منابع