تاثیر مهارتهای مدیران

نمایش یک نتیجه

 • iraniandoc.ir

  بررسی تاثیر مهارتهای مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان بانکهای شهرستان … در سال ۱۳۹۴

  150,000

  پایان نامه در 67 صفحه با فرمت doc

  سازمان­ها؛ از شالوده­های اصلی اجتماع امروزی هستند و مدیریت، مهم­ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا نابودی سازمان‌هاست. مدیر، روند حرکت از «وضع موجود» به سوی «وضعیت مطلوب» را هدایت می­کند و در هر لحظه، برای ایجاد آینده­ای بهتر در تکاپوست.گذشته با تمام اهمیت و آموختنی­هایش و با تمام تاثیری که می­تواند بر آینده داشته باشد، اتفاق افتاد­ه­است و هیچ نیروی بشری، قادر نیست آن را دگر بار و به گونه­ای متفاوت بیافریند ولی آینده در پیش است و قسمت مهمی از آن به آنچه «امروز» می­گذرد ربط پیدا می­كند.

  مدیریت موفق و مؤثر مدیریتی است که به کسب هدف‌های سازمانی یا چیزی بیش از آن می­انجامد. مدیری که بتواند حداقل نتایج قابل قبول را با استفاده از ابزارهایی نظیر تنبیه، توبیخ، کسر حقوق و غیره فراهم سازد، مدیر موفق نامیده می­شود؛ در حالی که مدیر مؤثر به کسی می­گویند که بتواند از 80 تا 90 درصد از توانایی­های افراد را به کار بگیرد (رضائیان،1381، ص 24).

  مدیران و سرپرستان باید برای انجام وظایف و مسؤلیت‌های خود، از مهارت‌ها و توانایی­های خاصی برخوردار باشند. این مهارت‌ها به عنوان اهرمی در دست مدیران قرار می­گیرد و آنان را قادر می­سازد تا ضمن سازگار ساختن فعالیت‌های سازمان با شرایط متغیر آینده به رفع مسائل و مشکلات جاری نیز بپردازد (احمدی نژاد، 1388، ص 88).

  مدیریت موثر بهره­مندی از توانایی­های فنی، انسانی، ادراکی، طراحی و توان حل مسأله است (رضائیان،1381،ص 24).