مدیریت

Showing all 2 results

 • iraniandoc.ir

  بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه پیام نور شهرستان…

  150,000

  پایان نامه در 100 صفحه و با فرمت doc

   

  عنوان انگلیسی:

   

  survey Relationship between organizational commitment and employee personal characteristics PNU … city

   

  یکی از اصول و مفاهیم اساسی در اداره سازمان‌ها در نظر گرفتن میزان دلبستگی و تعهد افراد شاغل در سازمان می‌باشد.به عبارتي تعهد را مي توان نوعي وابستگي احساسي و وظيفه اي فرد به محيط كاري اش دانست(اليزور و كوسلواسكي ، 2001،ص594).

  هر اندازه که سازمان‌ها بزرگتر می‌شوند مدیران باید بیشتر به این مهم توجه داشته باشند تا بتوانند مشکلات نیروی انسانی درگیر را به نحو مناسبی حل و فصل نموده و از آنها در راستای دستیابی به اهداف و منافع سازمان‌هایشان استفاده نمایند. تعهد اشاره داردبه اينكه يك شخص بعضي چيزها را براي سازمان فراتر از آن چيزي كه مورد نياز سازمان مي باشد اهدا مي كند(ون ما آنن،1972،ص26).

  تحقيقگران تعهد سازمانی را به عنوان یک متغیر حائز اهمیت در درک رفتار کارکنان دانسته و معتقدند که تعهد، نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان، شغل یا گروه است که در قضاوت‌ها، عملکرد و وفاداری وی نسبت به سازمان، و بسته به ماهیت یک سازمان، میزان وفاداری اعضای آن در سرنوشت و بقایش تأثیرگذار است. حال اگر این سازمان به اقتضای ماهیت خود با مسائل انسانی،مالی و حساسیت‌هایی از این نوع روبرو باشد. اهمیت تعهد کارکنان نسبت به آن، دوچندان خواهد شد. لازمه اعتماد به کارکنان از یک سو و رقابت بین سازمان‌ها از سوی دیگر، لزوم کارکنانی متعهد را ضروری می‌سازد.


 • iraniandoc.ir

  بررسی تاثیر مهارتهای مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان بانکهای شهرستان … در سال ۱۳۹۴

  150,000

  پایان نامه در 67 صفحه با فرمت doc

  سازمان­ها؛ از شالوده­های اصلی اجتماع امروزی هستند و مدیریت، مهم­ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا نابودی سازمان‌هاست. مدیر، روند حرکت از «وضع موجود» به سوی «وضعیت مطلوب» را هدایت می­کند و در هر لحظه، برای ایجاد آینده­ای بهتر در تکاپوست.گذشته با تمام اهمیت و آموختنی­هایش و با تمام تاثیری که می­تواند بر آینده داشته باشد، اتفاق افتاد­ه­است و هیچ نیروی بشری، قادر نیست آن را دگر بار و به گونه­ای متفاوت بیافریند ولی آینده در پیش است و قسمت مهمی از آن به آنچه «امروز» می­گذرد ربط پیدا می­كند.

  مدیریت موفق و مؤثر مدیریتی است که به کسب هدف‌های سازمانی یا چیزی بیش از آن می­انجامد. مدیری که بتواند حداقل نتایج قابل قبول را با استفاده از ابزارهایی نظیر تنبیه، توبیخ، کسر حقوق و غیره فراهم سازد، مدیر موفق نامیده می­شود؛ در حالی که مدیر مؤثر به کسی می­گویند که بتواند از 80 تا 90 درصد از توانایی­های افراد را به کار بگیرد (رضائیان،1381، ص 24).

  مدیران و سرپرستان باید برای انجام وظایف و مسؤلیت‌های خود، از مهارت‌ها و توانایی­های خاصی برخوردار باشند. این مهارت‌ها به عنوان اهرمی در دست مدیران قرار می­گیرد و آنان را قادر می­سازد تا ضمن سازگار ساختن فعالیت‌های سازمان با شرایط متغیر آینده به رفع مسائل و مشکلات جاری نیز بپردازد (احمدی نژاد، 1388، ص 88).

  مدیریت موثر بهره­مندی از توانایی­های فنی، انسانی، ادراکی، طراحی و توان حل مسأله است (رضائیان،1381،ص 24).